เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอสยูที ซีวิล (ไทยแลนด์) จำกัด   ก่อตั้งขึ้นโดยการรวมตัวของทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์ทางด้านงาน โยธา สถาปัตยกรรม และสาธารณูปโภค เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการให้คำปรึกษาและบริการงานถอดแบบ ประมาณราคางานก่อสร้าง ในกลุ่มงานโครงสร้าง งานสถาปัตย์ และงานระบบให้กับทางภาครัฐและเอกชน ควบคุมดูแลงานถอดแบบ ประมาณราคางานก่อสร้างโดย วิศวกรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในสายงานเฉพาะทาง

โดยบริษัทฯ เรามุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้านบริการงานถอดแบบ ประมาณราคางานก่อสร้าง และมั่นใจในผลงานที่ละเอียดถูกต้อง ที่ทำให้ได้มาซึ่งงานคุณภาพ เราภาคภูมิใจ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างงานคุณภาพแก่ลูกค้า และเป็นผู้นำทางด้านงานถอดแบบ ประมาณราคางานก่อสร้างของประเทศ

 วิสัยทัศน์ของบริษัท

มุ่งมั่นในบริการ ด้วยงานคุณภาพและซื่อตรง เป็นหนึ่งด้านงานถอดแบบ ประมาณราคางานก่อสร้าง