บริการรับประมาณราคางานก่อสร้าง รับถอดแบบ BOQ : SUT CIVIL (THAILAND) CO.,LTD.

 

มั่นใจในผลงานที่ละเอียดถูกต้อง ที่ทำให้ได้มาซึ่งงานคุณภาพ เราภาคภูมิใจ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างงานคุณภาพแก่ลูกค้า

 

รับประมาณราคางานก่อสร้าง,งานถอดแบบ,รับทำ BOQ,

บริษัท เอสยูที ซีวิล (ไทยแลนด์) จำกัด

มุ่งเน้นให้บริการด้าน งานถอดแบบ รับประมาณราคางานก่อสร้าง จัดทำ BOQ ซึ่งครอบคลุมในส่วนของงานโครงการทั้งหมด

ประกอบด้วย งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้า งานระบบสุขาภิบาล งานระบบปรับอากาศ และงานระบบอื่นๆ ให้กับทั้งหน่วยงานทางภาครัฐและภาคเอกชน

โดยงานถอดแบบ ประมาณราคางานก่อสร้าง จัดทำ BOQ ได้แก่กลุ่มประเภทโครงการ อาทิเช่น บ้านพักอาศัย โครงการหมู่บ้าน(บ้านเดี่ยว,ทาวน์โฮม) งานอาคารสูง คอนโดมิเนียม(Low Rise , High Rise) อาคารโรงแรม โชว์รูม ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน อาคารโรงงาน สถานีรถไฟฟ้า และอื่นๆ

 

✔️ เพื่อทราบต้นทุนที่แท้จริงของงานก่อสร้าง

✔️ เพื่อทำราคากลางงานก่อสร้าง

✔️ เพื่อยื่นประมูลงาน Bidding

✔️ เพื่อเทียบราคากับ เจ้าของโครงการหรือผู้รับเหมา

✔️ เพื่อใช้ยื่นธนาคาร ขอสินเชื่อ

 

ซึ่งทาง บริษัท เอสยูที ซีวิล (ไทยแลนด์) จำกัด ได้เห็นถึงความสำคัญในงานถอดแบบ รับประมาณราคางานก่อสร้าง จัดทำ BOQ เราจึงได้พัฒนาทั้งกระบวนการทำงานและบุคลากรในงานถอดแบบ ประมาณราคางานก่อสร้าง ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในปัจจุบัน บริษัทฯได้เติบโตและก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการด้าน งานถอดแบบ รับประมาณราคางานก่อสร้าง จัดทำ BOQ ที่เพียบพร้อมทั้งบุคลากรและทีมวิศวกรที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อย่างมีคุณภาพ

ทั้งนี้งานถอดแบบ รับประมาณราคางานก่อสร้าง จัดทำ BOQ ของทุกๆโครงการนั้น ทางบริษัทฯ จะให้ …ทีมวิศวกรเฉพาะด้านเป็นผู้ควบคุมดูแลงานทั้งหมดเท่านั้น…

ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่า งานถอดแบบ ประมาณราคางานก่อสร้าง จัดทำ BOQ จะได้มาซึ่งงานที่มีคุณภาพและถูกต้องครบถ้วน

 

จากประสบการณ์งานถอดแบบ ประมาณราคางานก่อสร้าง จัดทำ BOQ และผลงานที่ผ่านมาทำให้ ทางบริษัทฯ เป็นที่ยอมรับของลูกค้าและกลุ่มบริษัทด้านอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศ โดยได้รับความไว้วางใจและได้เลือกใช้บริการของเราอย่างต่อเนื่องตลอดมา

null
null
null
null
null

PROMOTION

pic4-06
pic4-05

สำหรับลูกค้าที่

ต้องการถอดแบบเพื่อยื่นกู้ธนาคาร

TIPS