บริษัท เอสยูที ซีวิล (ไทยแลนด์) จำกัด

มุ่งเน้นให้บริการด้าน งานถอดแบบ ประมาณราคางานก่อสร้าง ซึ่งครอบคลุมในส่วนของงานโครงการทั้งหมด ประกอบด้วย งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้า งานระบบสุขาภิบาล และงานระบบอื่นๆ ให้กับทั้งหน่วยงานทางภาครัฐและเอกชน โดยมีกลุ่มประเภทโครงการ อาทิเช่น บ้านพักอาศัย โครงการหมู่บ้าน งานอาคารสูง คอนโดมิเนียม(Low Rise , High Rise) โชว์รูม ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงานของภาครัฐ และอื่นๆ

ซึ่งทางบริษัทฯได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในงานถอดแบบ ประมาณราคางานก่อสร้าง  เราจึงได้พัฒนาทั้งกระบวนการทำงานและบุคลากรในการถอดแบบ ประมาณราคางานก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในปัจจุบันบริษัทฯได้เติบโตและก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการด้าน งานถอดแบบ ประมาณราคางานก่อสร้างที่เพียบพร้อมทั้งบุคลากรและทีมวิศกรที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อย่างมีคุณภาพ

จากประสบการณ์งานถอดแบบ ประมาณราคางานก่อสร้าง และผลงานที่ผ่านมาทำให้ ทางบริษัทฯ เป็นที่ยอมรับของลูกค้าและกลุ่มบริษัทด้านอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศ โดยได้รับความไว้วางใจและได้เลือกใช้บริการของเราอย่างต่อเนื่องตลอดมา

null
null
null
null
null
pic4-06
pic4-05

สำหรับลูกค้าที่

ต้องการถอดแบบเพื่อยื่นกู้ธนาคาร

TIPS