บริษัท เอสยูที ซีวิล (ไทยแลนด์) จำกัด 

ประกอบธุรกิจทางด้านงานบริการ งานถอดแบบ ประมาณราคางานก่อสร้าง โดยองค์กรได้ก่อตั้งและสั่งสมประสบการณ์มาอย่างยาวนาน พร้อมทั้งมีผลงาน งานถอดแบบ ประมาณราคางานก่อสร้างมากมายทั้งทางภาครัฐและเอกชน

สำหรับผู้ที่สนใจร่วมงานกับเรา สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เอสยูที ซีวิล (ไทยแลนด์) จำกัด
188/161 ซอยสรงประภา 30 ถนนสรงประภา
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
Tel : + 66 (0) 2100 6764
E-mail : sutcth@gmail.com

ตำแหน่งงานว่าง

ESTIMATING ENGINEER ( 2 ตำแหน่ง)
– เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
– วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศกรรมโยธา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์การถอดแบบอาคารสูง 2 ปีขึ้นไป
– สามารถตรวจสอบปริมาณงาน คิดงานเพิ่ม ลด ถอดแบบ ดูแบบ
– สามารถทำรายการ B.O.Q. ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
– มีความสามารถในการใช้ MS OFFICE (EXCEL , WORD , POWERPOINT ) ได้เป็นอย่างดี
– มีความรับผิดชอบสูงต่อหน้าที่ ละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้น แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
– มีความอดทนและสามารถปฎิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้ดี