บริการรับถอดแบบ / ประมาณราคางานก่อสร้าง / จัดทำ B.O.Q.

งานถอดแบบและจัดทำ B.O.Q. สำหรับยื่นธนาคารเพื่อกู้เงินลงทุน

วัตถุประสงค์หลัก สำหรับลูกค้าที่ต้องการทราบต้นทุนงานก่อสร้างเบื้องต้น หรือต้องการรายการ B.O.Q. ให้กับทางธนาคารเพื่อใช้ในการประกอบการยื่นกู้ธนาคาร อีกทั้งลูกค้ายังสามารถใช้ รายการ B.O.Q. ในการเปรียบเทียบราคาก่อสร้างกับทางบริษัทรับเหมาก่อสร้างได้ (B.O.Q. ประกอบด้วยหมวดงาน งานโครงสร้าง งานสถาปัตย์ งานระบบไฟฟ้า และระบบสุขาภิบาล)

งานถอดแบบและจัดทำ B.O.Q. สำหรับงานก่อสร้าง/ประมูลงาน

เป็น (Bill Of Quantities/B.O.Q.) สำหรับใช้ในงานก่อสร้างจริง ซึ่งรายการ B.O.Q. จะแสดงรายการอย่างละเอียด ในส่วนของวัสดุและปริมาณของทั้งโครงการ อีกทั้งราคาวัสดุและค่าแรงนั้น จะใช้ราคากลางวัสดุและค่าแรง ของราคา ณ เวลาปัจจุบัน ดังนั้นงานถอดแบบสำหรับงานก่อสร้างจะทำให้ลูกค้าทราบถึงต้นทุนจริงของโครงการเพื่อประกอบการพิจารณาก่อนตัดสินใจลงทุน ใช้เป็นราคากลางของโครงการ หรือใช้ในการประมูลงานในลำดับต่อไป

โดยแบ่งเป็นหมวดงาน ดังนี้

 • งานโครงสร้าง
 • งานสถาปัตยกรรม
 • งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร
 • งานระบบสุขาภิบาล
 • งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
 • งานระบบป้องกันอัคคีภัย

งานถอดแบบเพื่อยื่นกู้ธนาคาร

ประเภทงาน พื้นที่ ค่าบริการ
บ้านพักอาศัย ค.ส.ล. ชั้นเดียว ไม่เกิน 150 ตร.ม. 2,500 บาท
บ้านพักอาศัย ค.ส.ล. 2 ชั้น ไม่เกิน 200 ตร.ม. 3,000 บาท
บ้านพักอาศัย ค.ส.ล. 3 ชั้น ไม่เกิน 250 ตร.ม. 3.500 บาท

หมายเหตุ : หากพื้นที่ใช้สอยเกินกว่าที่กำหนด จะมีการคิดค่าบริการเพิ่มตามขนาดของพื้นที่ใช้สอยในส่วนที่เกินมา

งานถอดแบบเพื่อก่อสร้างหรือประมูลงาน

ประเภทงาน พื้นที่ ค่าบริการ
บ้านพักอาศัย ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม. 25 - 35 บาท/ตร.ม.
Community Mall / ห้างสรรพสินค้า - ติดต่อสอบถาม
อาคารสำนักงาน - ติดต่อสอบถาม
คอนโดมิเนียม (Low Rise) - ติดต่อสอบถาม
คอนโดมิเนียม (High Rise) - ติดต่อสอบถาม

หมายเหตุ : หากพื้นที่ใช้สอยน้อยกว่าที่กำหนด การคิดค่าบริการจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ

 1. เล่มรายงาน B.O.Q. พร้อมไฟล์งานที่เป็น PDF และ EXCEL สำหรับลูกค้าใช้ในการปรับแก้ข้อมูลภายหลัง
 2. รายการแสดงการคำนวณของข้อมูลต่างๆทั้งหมด ( BACK UP SHEET )
 3. รายการชี้แจ้งขอบเขตของงานถอดแบบ และแจ้งข้อมูลเปอร์เซ็นต์เผื่อความสูญเสีย ที่ทางผู้ถอดแบบได้คิดคำนวณใน B.O.Q.
 4. กรณีหลังส่งมอบงาน หากลูกค้าต้องการให้ตรวจสอบ B.O.Q. ทางบริษัทฯ ยินดีตรวจสอบให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 5. ทางบริษัทฯยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูล B.O.Q. ให้กับลูกค้าฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม